Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato V. Pociūno g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

V. Pociūno g. 10, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0167:3470 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Unitectus“ PV Tomas Tankelevičius, e-paštas: tomas.t@unitectus.lt, tel.: +370 641 51068

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Delta turtas“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius. Įgaliotas asmuo Paulius Medzevičius, tel.: +370 620 31272, e-paštas: p.medzevicius@ksholding.eu

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3, Vilnius, tel.: +370 641 51068, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 d. d. iš anksto informavus telefonu arba elektroniniu paštu

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki liepos 15 d. e-paštu: tomas.t@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų susijusių su projektų viešinimu, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. liepos 15 d. 17.00 val., vaizdo transliacijos nuoroda: pociuno10.zoomtv.lt 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-07-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.