Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Vaivadiškių g. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietes adresas ir žemes sklypo kadastrinis numeris:

Vaivadiškių g. 2, Vilnius, Lietuva. Sklypo kad. Nr. 0101/0170:409 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindine naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercines paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindine naudojimo paskirtis:

Prekybos paskirties pastas (7.3).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavarde, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB ,,Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT – 09300 Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, [email protected], tel. +37069919282.

 

Statytojas (užsakovas) (fizinio asmens vardo ir pavardes pirmosios raides, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveines adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:

UAB „Global Management“, įm. k. 300593062, Fabijoniškių g. 5C – 1031, LT – 06335 Vilnius, tel. Nr. +37065936464,

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 17.00 val. UAB ,,Synergy Solutions“ būstinėje adresu Daugėliškio g. 32, Vilniuje, telefono Nr. +37069919282.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenes atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu adresu UAB ,,Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32, LT – 09300 Vilnius, el. paštu tomas@ss–exp.com iki 2019-04-11.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilniaus m. savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 215 kab. 2019-04-15 (pirmadienis) 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-07
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.