Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5 ir Oreivių g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vikingų g. 5, kad. Nr. 0101/0080:271 ir Oreivių g. 12, kad. Nr. 0101/0080:277

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vikingų g. 5 – esama paskirtis kita, esamas naudojimo būdas komercinės paskirties teritorijos; numatoma paskirtis kita, numatomas naudojimo būdas komercinės paskirties teritorijos. Oreivių g. 12 – esama paskirtis kita, esamas naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; numatoma paskirtis kita, numatomas naudojimo būdas komercinės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Unitectus“, Projekto vadovas Tomas Tankelevičius, e-paštas:
tomas.t@unitectus.lt, tel.:
+37064151068

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Prekybos parko projektai“, Gedimino pr. 9, Vilnius, e-paštas:
info@vph.lt, tel.:
+37067305853

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lukiškių g. 3, Vilnius, tel.:
+37064151068, nuo 9.30 val iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu:
tomas.t@unitectus.lt iki 2018-11-21

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Lukiškių g. 3, Vilnius, 2018-11-21, 17.30 val. UAB „Unitectus“ patalpose

Atsisiųsti priedą.

2018-12-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Miesto plėtros departamente objekto projektiniams pasiūlymams nepritarta. Žemės sklypo Oreivių g. 12 naudojimo būdas neatitinka numatomos veiklos – prekybos paskirties pastato statybos. Rekomenduojama nustatyta tvarka inicijuoti minėto žemės sklypo naudojimo būdo keitimą.

2019-01-19

Pakeitus žemės naudojimo būdą, projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.