Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vikingų g. 5, Vilnius,  skl. kad. Nr. 0101/0080:271

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė žemės sklypų naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas:
komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Daiva Šeikytė el. paštas :daiva.s@unitectus.lt, tel. 8 687 39090

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB Prekybos parko projektai, Gedimino pr. 9, Vilnius, info@vph.lt, tel. 8 5 261 8888

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lukiškių g. 3, Vilnius UAB „Unitectus“ darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val.
tel. 868739090

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu: Lukiškių g. 3, Vilnius
el. paštu: daiva.s@unitectus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Lukiškių g. 3, Vilnius 2017-10-05 18:00 val.

Atsisiųsti priedą. 

 

2017-10-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.