Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Žvaigždikių g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žvaigždikių g. 2, Vilnius (kad.nr. 0101/0151:1231)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

313 architects, UAB

Justinas Žalys PV A1667

Tel. Nr. +37068518666

ask@313.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.J.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 17 valandos, iki 2020-04-08 16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 17 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu ask@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius, iki 2020-04-08 16:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

informacija atnaujinta 2020-03-27

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją,  viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2020-04-08 nuo 17:00 val:

http://zvaigzdikiu2.zoomtv.lt/

Atsisiųsti priedą.

2020-05-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.