Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastatų Kalvarijų g. 163 ir žemės sklype kadastro Nr. 0101/0010:257, Vilniuje, rekonstravimą ir projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kalvarijų g. 163 (kad. Nr. 0101/0010:262) ir žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0010:257, Vilniuje.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: prekybos paskirties objektų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis: paslaugų

Numatoma paskirtis: prekybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Vyšniauskas

algisarchd@gmail.com

+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Megamesta“, Viršuliškių skg. 38, LT-05131 Vilnius, tel. 860077868, el. paštas ruta@trinapolis.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 868773626,

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val.

iki 2020-04-20

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.paštu algisarchd@gmail.com

iki 2020-04-20

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

organizuojamas 2020-04-20 17:00 val. virtualioje erdvėje, prisijungimo nuoroda https://us04web.zoom.us/j/924271981

Atsisiųsti priedą.

 

priedas Nr.2

 

2020-08-11
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta
Atsisiųsti priedą