Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos, paslaugų paskirties pastato Priegliaus g. 1, Vilniuje, kitos patalpos paskirties keitimą į prekybos, sujungiant su prekybos paskirties patalpomis, ir prekybos paskirties patalpų atidalijimas, keičiant vienos iš jų dalies paskirtį į kitą, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Priegliaus g. 1, Vilnius. 0101/0167:1595

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Pastatas – Prekybos, paslaugų paskirties pastatas
Patalpų paskirtis – prekybos, kita

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Mantas Saulis, [email protected], 867507361

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB Prekybos centras Pupa.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022,
nuo 2020 m. liepos 15 d. iki liepos 29 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymai gali būti teikiami paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius,
el. p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2020 m. liepos 30 d. 17 val.
Susrinkimas vyks nuotoliniu būdu Youtube platformoje.
Tiesioginės transliacijos adresas: https://youtu.be/XAtKYJNFpEk

Atsisiųsti priedą.

2020-08-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.