Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos pastato dalies patalpų atidalinimo ir paskirties keitimo į paslaugų Laisvės p. 125 Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Laisvės pr. 125 Vilnius , k/nr. 0101/0015:45

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis „kita“, pagrindinis žemės naudojimo būdas – „visuomeninės paskirties, komercinės paskirties objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos“

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

esama pastato paskirtis – prekybos; projektiniais pasiūlymais dalis rūsio ir 1 -ojo aukšto patalpų atskiriama, keičiant paskirtį į paslaugų patalpas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius PV D.Sabaliauskienė, tel. 852611115, el.p. diana@smartas.lt. mob.tel. +37068755415.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „TOYAMA SOLIUTIONS“, Totorių g. 5-19, Vilnius, info@toyamasoliutions.lt,

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Projektuotojų biure UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius; darbo laiku 9-17.30 h, informacija tel. 852611115.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu projekto rengėjams UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, el.paštu – diana@smartas.lt. smartas@smartas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektuotojų biure UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilniuje 2019-09-23 17.30h.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-10-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.