Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos pastato dalies patalpų paskirties keitimo į administracines patalpas suformuojant atskirus turtinius vienetus Gynėjų g. 14, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gynėjų g. 14, Vilnius . Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0040:286

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis :Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė  naudojimo paskirtis: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Milda Mikulionytės-Ogorodovos individualios veiklos pažyma Nr. 714774

 

Milda Mikulionytė-Ogorodova    el. paštas m.mikulionyte@gmail.com   tel. nr. 861670564

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Specialioji uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Estate “

 

el. paštas vytautas.baksinsaskas@invl.com tel. nr. 862028684

.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Specialiosios uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovės „INVL Baltic Estate “

patalpose: Gynėjų  g. 14, Vilnius

tel.  62028684

Laikas 15:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2020-04-07

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas m.mikulionyte@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

  2020-05-06    17:00

Nuoroda: https://youtu.be/v2D67Nztk_w

Atsisiųsti priedą.

2020-09-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.