Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos pastato dalies patalpų paskirties keitimo į administracines patalpas suformuojant atskirus turtinius vienetus, Gynėjų g. 14, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Gynėjų g. 14, Vilnius . Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0040:286

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis :Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Milda Mikulionytės-Ogorodovos individualios veiklos pažyma Nr. 714774

Milda Mikulionytė-Ogorodova el. paštas m.mikulionytė@gmail.com tel. nr. 861670564

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Specialioji uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Estate “

el. paštas [email protected] tel. nr. 862028684

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Projektavimo įmonės patalpose: Volungės g. 12-7, Vilnius
tel. 861670564
Laikas 15:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki 2020-04-07: el. paštas m.mikulionytė@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektavimo įmonės patalpose: Volungės g. 12-7, Vilnius

2020-04-07  17:00

Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti užtikrinami nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją įgaliotam savivaldybės specialistui turi būti pateikiama ne vėliau kaip 5 d. d. iki viešo svarstymo pradžios. Jeigu statytojui (pareiškėjui) užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

Atnaujinta 2020-04-03

Neužtikrinta nuotolinė vaizdo transliacija  (ne vėliau kaip 5 d.d. iki viešo susirinkimo pradžios)  nuoroda savivaldybei nebuvo pateikta laiku, todėl  projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas atšaukiamas.

Atsisiųsti priedą.