Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos pastato dalies prekybos paskirties patalpų atskyrimo ir jų paskirties keitimo į gydymo (odontologinė klinika) Kalvarijų g. 2A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Vilnius, Kalvarijų g. 2A,  kad. Nr. 0101/0032:339 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  

Kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

Aidas Matulaitis, aidas.matulaitis@gmail.com, mob.: +37062070697

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

K. B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Vilnius, A. Goštauto 8-240, +370 620 70697, darbo dienomis 17:00-18:00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2020-05-14, el. paštu: aidas.matulaitis@gmail.com, raštu:  Vilnius, A. Goštauto 8-240

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2020-05-14, 17:00

Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu.Viešos video konferencijos data 2020-05-04, laikas 17.00 -18.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/5367237991 

 

Atsisiųsti priedą.

2020-06-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.