Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos pastato paskirties keitimą į gydymo, Šeimyniškių g. 44, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šeimyniškių g. 44, Vilnius
kad. nr. 0101/0033:954

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama paskirtis: Pastatas – Parduotuvė
Numatoma paskirtis: Gydymo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Algimantas Vyšniauskas
algisarchd@gmail.com
+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
V.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163867,
9:00-12:00 val. ir 13:00-18:00 val.
iki 2019-08-07

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el.paštu algisarchd@gmail.com
iki 2019-08-07

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Konstitucijos pr. 3, salė Nr. 216,
2019-08-07, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

Vizualinė medžiaga

2019-08-23
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.