Visuomenės informavimas apie numatomą priešgaisrinio depo R. Jankausko 2, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
R. Jankausko 2, LT-04310 Vilnius, Sklypo kad. Nr. 0101/0038:27

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis:
Kita. Naudojimo būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Specialiosios paskirties pastatas (priešgaisrinis depas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Šiltas namas“, PDV Gytė Čeikuvienė, gc@siltasnamas.eu, tel. 8 640 26789

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Valstybės įmonė „Turto bankas“, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kęstučio g. 45, Ieva.Almonaitiene@turtas.lt, tel. 8 52 684914

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Nuo 2018-12-19 iki 2019-01-15 darbo dienomis 7:30-16:30 val., Fabijoniškių g. 24a, Vilnius

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019-01-15 d. darbo dienomis 7:30-16:30 val., UAB „Šiltas namas“, Fabijoniškių g. 24a, Vilnius, el. paštu gc@siltasnamas.eu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-01-15 d. 17 val. Konstitucijos pr. 3, 216 kab., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose

Atsisiųsti priedą.

 

2019-02-26

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą