Visuomenės informavimas apie numatomą privažiavimo kelio, esančio ties žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0005:279) vakarine riba, jungties su keliu, esančiu ties žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0005:279) šiaurine riba, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Teritorija ties žemės sklypo (Kad. Nr. 0101/0005:279) Vakarine riba, jungties su keliu, esančiu ties žemės sklypo (Kad. Nr.0101/0005:279) šiaurinė riba

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė.Infrastuktūros teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Cloud Architektai“ Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3 aukštas 90457,

Andrius Vaičiulis, Tel. +370 681 41211, viesinimas@cloudarchitektai.lt,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3 aukštas tel.: +370 681 41211 darbo dienomis nuo 14:00 iki 15:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti el. paštu viesinimas@cloudarchitektai.lt iki 2019-06-20

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybė, II a. 244 kab., Konstitucijos pr. 3, LT-09601,Vilnius, 2019-06-20 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-07-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.