Visuomenės informavimas apie numatomą privažiavimo kelio nuo Popieriaus gatvės iki pastato Popieriaus g. 5, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas

Popieriaus gatvė, Vilnius.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė, žemės sklypas nesuformuotas.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos – gatvės – keliai ar jų ruožai, esantys miesto gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Arvydas Tamošaitis el. p. [email protected]

Tel 8699 30505

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 6-402, Vilnius, tel. 869930505 susipažinti galima darbo dienomis 9.00-18.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu [email protected] iki 2020-02-13 d. 18.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 244 kab., 2019 02 13 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.