Visuomenės informavimas apie numatomą Ragučio, Balsių ir Bubilo gatvių atkarpų Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus miesto Ragučio, Balsių ir Bubilo gatvės

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo komunikacijos, neypatingasis statinys

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos, neypatingasis statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris

UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius, el. p.:
andrius.sirtautas@plentprojektas.lt, tel.: 867701914.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Plentprojektas“ Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius, tel. 8 6 18 55 443 iki 2019 m.

lapkričio 29 d. darbo dienomis I-V 08.00-16.00 val. arba internetinėje svetainėje www.vilnius.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2019 m. lapkričio 29 d. UAB „Plentprojektas“ Gedimino pr.
41-1, Vilnius arba elektroniniu paštu tomas.zelabovskis@plentprojektas.lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2019 m gruodžio 3 d., Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, 215 kab.,

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą,

priedas Nr. 2.