Visuomenės informavimas apie numatomą religinės paskirties pastato Lenkų g. 1A Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pastatas Lenkų g. 1A (un. Nr. 1094-0190-7040), sklypas Lenkų g. 1 (kad. Nr. 0101/0071:164), Vilniuje.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis „kita“, naudojimo būdas „visuomeninės paskirties teritorijos“.

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamasis namas (vieno buto), numatoma paskirtis – religinės paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Monresta“ SPV, SPDV Nijolė Ščiogolevienė, el. p.  nijole.sc@gmail.com;

tel. +370 5 2618411.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus stačiatikių šv. Marijos Magdalietės vienuolynas Lenkų g. 1, LT-02115 Vilnius; el. p. magdala@magdala.lt; tel. +370 5 2127765.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Monresta“ Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius, 305 kabinetas, tel.+370 5 2618411, iki 2019-04-08 darbo dienomis 10.00-16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paštu Nijolei Ščiogolevienei, UAB „Monresta“, Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius,

iki 2019-04-08.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kab. 216, 2019-04-09, antradienį, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-04-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla