Visuomenės informavimas apie numatomą religinės paskirties pastato piligrimų namų Palydovo g. 17, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Palydovo g. 17, skl. kad. Nr. 0101/0048:4504.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Religinės paskirties pastatas (7.15).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aleksandra Ivanova, info@globalus.lt , 8 603 30288.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus (Naujosios Vilnios) šv. Kazimiero parapija (pagal įgaliojimą Angelų seserų kongregacijos Vilniaus namai.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 671 95367, 8-17 iki 2021-03-18.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-03-18. Teikti e.paštu aleksandra@globalus.lt .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-03-18 dieną 15 val. nuotoliniu būdu

https://us05web.zoom.us/j/83678894183?pwd=RHlMcVJWMkNyQlpJU3VuTFgySXFSdz09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-04-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.