Visuomenės informavimas apie numatomą remonto dirbtuvių, parduotuvės, grožio salono, administracinio pastato Ūmėdžių g. 12 A, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ūmėdžių g. 12 A, kad. nr. 0101/0077:134

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita(žemės) Būdas – Komercines paskirties objektu teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paslaugų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rūta Cicėnaitė cicenaite.ruta@gmail.com +37062931555

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Michail Novikov

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 124-16, LT-08211, Vilnius, iš anksto susitarus tel. +37062931555, darbo dienomis nuo 8:30 iki 17:30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu:
cicenaite.ruta@gmail.com, raštu:
NT Kadastro biuras, UAB, Kalvarijų g. 124-16, LT-08211, Vilnius, tel. +37062931555, iki viešo susirinkimo 2017-11-30

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas įvyks 2017-11-30 17.00 val., Vilnius,Kalvarijų g. 124, 16 kabinetas.

Atsisiųsti priedą. 

2017-12-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.