Visuomenės informavimas apie numatomą remonto dirbtuvių Sodybų g. 58, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sodybų g. 58, Vilnius (0101/0159:768  Vilniaus m. k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Paslaugų paskirties pastatas – remonto dirbtuvės

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Architektūros namai“, Vytenio g. 6-102 kab.; PV. Rolandas Šarapajevas; sarapajevas@yahoo.com ; +370 618 36411.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
R.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Architektūros namai“, Vytenio g. 6-102 kab., Vilnius; +370 618 36411;

Susipažinti galima darbo dienomis 10-17 val. (laiką iš anksto suderinus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Projektuotojui UAB „Architektūros namai“, Vytenio g. 6-102 kab., Vilnius;

Iki 2019-03-28 (viešo susirinkimo pabaigos).

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Konstitucijos pr. 3, 216 salė (Viliaus miesto savivaldybės patalpose).

2019-03-28, 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-04-10

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą