Visuomenės informavimas apie numatomą šaligatvio Vandenio gatvėje, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB Kelių projektavimas projekto vadovas Edvardas Černauskas

[email protected]

+37060226024

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. K., Paukščių Tako g. 72, Vilnius, +37069843500

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

2021-05-18 16:30

(8 5) 211 2000

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-05-18 16:30

El. p. [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-05-18  16:30

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWU1YjAzZjYtODkyZC00OTlhLThlNjAtNjUxYzA3ZWEwMWE2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252277033521-972a-4681-8f3f-c17983bd48de%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a4d38e13-9c05-45c0-82d4-0941bd0f3644%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=27dd982d-b5e7-4da4-a580-462fdd2716a4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.