Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo į gamybines, Salininkų g. 84, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Salininkų g. 84, Vilnius, kad nr. 0101/0159:515 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lukas Venslovas; el. p.: projektai@energosa.lt; tel nr: +37061628318

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Zap group“, Urėdijos g. 6, LT-56174 Kaišiadorys, tel.: 8 612 11766, el. p.: info@zap.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt arba adresu T. Masiulio g. 18A, Kaunas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki viešo susirinkimo dienos (2021 m. sausio 11 d. 17:00 val.), iš anksto susitarus telefonu +37061628318).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu.: projektai@energosa.lt.

Pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. sausio 11 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. sausio 11 d. 17:00 val. internetinės vaizdo ir garso transliacijos metu, pasiekamos nuoroda: https://youtu.be/FShV2YbQXeE

 

Atsisiųsti priedą;

priedas Nr. 2.

2021-01-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.