Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato F.Mieliausko g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
F.Mieliausko g. 10, Vilnius, sklypo kad. nr.0101/0159:869 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas:
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, 852151005

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Hiteksita“
Radviliškio r. sav. Pakiršino k. Draugystės g. 1
Tel. 8 682 13833, El. paštas:
hiteksita@inbox.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB ,,Regroup projektavimas“

Geležinio Vilko 18A, Vilnius

852151005

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 (iki 2018-12-03)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu:UAB ,,Regroup projektavimas“

Geležinio Vilko 18A, Vilnius

el. paštu:
andrius@regroup.lt

iki 2018-12-03

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-12-03

17:00val

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr.3, 216kab., Vilnius

Atsisiųsti priedą,

2018-12-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.