Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Gudelių g. 49, vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gudelių g.49, Vilnius. Žemės skl. kadastrinis Nr.0101/0051:119

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Adomas Šablevičius; info@galarchitektai.lt; tel. Nr.868512351

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
AB“Ambergrid“; Adresas:
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius; info@ambergrid.lt ; Tel.:
852360855

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pulko g.2-210, Vilnius; 868512351;  darbo dienomis iki viešo susirinkimo dienos 12:00 – 17:20

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu info@galarchitektai.lt  iki 2019-02-12

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3 K216; 2019-02-13, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-02-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.