Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato ir stoginės Savanorių pr. 180, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
0101/0069:240

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 Paskirtis – Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Aurimas Šabasevičius; aurimo@gmail.com; +37067654540

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB Lemora; Technikos g. 8A, LT-51212 Kaunas; kestutis.ivanauskas@lemora.lt +37069927122

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius

 nuo 2018 02 08 iki 2018 02 22 09:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: aurimo@gmail.com

 iki 2018 02 23 20:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius 2018 02 26 17:30

Atsisiųsti priedą.

2018-03-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.