Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Jočionių g. 55 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Jočionių g. 55, Vilnius. Sklypo kadastro numeris 0101/0067:34

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius, S. Kėblienė, s.kebliene@atamis.lt, mob. 8-684-49790

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Liepvita“ , Terminalo g. 8, Kuprioniškės, LT-13279 Vilniaus r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius, 307kab., mob. 8-684-49790, nuo antradienio iki ketvirtadienio, nuo 9.00val. iki 16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus teikti iki 2019.11.29d. paštu adresu: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139-307kab., Vilnius ir el. paštu s.kebliene@atamis.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2019-11-29d., 16.00val., Vilniaus miesto sav., Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab. II a.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.