Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Jogėliškių g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Jogėliškių g. 12. 0101/0164:63 Vilniaus m. k.v .

Vilnius, Jogėliškių g. 14. 0101/0164:58 Vilniaus m. k.v .

Vilnius, Jogėliškių g. 16. 0101/0164:50 Vilniaus m. k.v .

Vilnius, Jogėliškių g. 18. 0101/0164:45 Vilniaus m. k.v .

Vilnius, Jogėliškių g. 20. 0101/0164:40 Vilniaus m. k.v .

Vilnius, Jogėliškių g. 22. 0101/0164:36 Vilniaus m. k.v .

Vilnius, Jogėliškių g. 24. 0101/0164:30 Vilniaus m. k.v .

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projektų rengimo biuras“ PV Gileta Beržinienė, piotras@prb.lt  +370 612 08604

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „SKV – Valda“, Savanorių pr. 191A, Vilnius LT-02300. ramune@skv.lt  +370 60067924

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, 861208604, d.d. 8:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-12-14 el. paštu  piotras@prb.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks tiesioginės, internetinės transliacijos būdu 2021-12-14 17:00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM4ZWI4NjAtNjllNy00YzFiLTk5ZTYtYjYyNjAyMDQ2MGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%226e395f32-80ca-426b-a24a-2c6055840a0c%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-02-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai. priedą

Projektiniams pasiūlymams pritarta.