Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato kapitalinio remonto keičiant paskirtį į technikos taisyklą, Sodų g.14 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sodų g. 14, Vilnius , kad. Nr: 0101/0057:234

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis : Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama kapitaliai remontuojamo pastato paskirtis :Sandėliavimo

Projektuojama paskirtis : Paslaugų (technikos dirbtuvės)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com

UAB “RA studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas.  Projekto vadovas/Architektas Virgilijus Jočys tel: +370 620 35793, Virgis@rastudija.com;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „NT PLĖTROS GRUPĖ“, Į.K:. 304685914

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Lukšio g. 32

Tel.: +37068572933

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Sodų g. 14, Vilnius ; +37068683590, 8:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami raštu adresu :

Taikos pr. 21B, Kaunas;

emailu: Tomas@rastudija.com;

iki 2019-03-27 dienos 17:30 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 215 kab.

Susitikimo laikas: 2019-03-27, 17:30

Atsisiųsti priedą.

2019-04-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.