Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Katiliškių g. 100 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Katiliškių g. 100, Vilniaus m., 0101/0159:735 Vilniaus m. k.v.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9.)

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Julius Dūda, el. paštas: julius@statinioprojektas.lt, tel. nr: 8-628-93099.

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

N. A.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Konstitucijos pr. 3, 242 kab., Vilnius, tel. nr. 8-628-93099, laikas 18:00.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2019-09-16, el. paštu: julius@statinioprojektas.lt

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Konstitucijos pr. 3, 242 kab., Vilnius, laikas 18:00.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.