Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato Kinelių g. 6, Vilniaus m. projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kinelių g. 6, Vilnius; kad. nr. 0101/0159:1343

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita / Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Reljef“ architektė Vida Miškūnaitė Jarošienė; vidadizainas@gmail.com; 865653232

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „OREKTA“, į.k. 304720856; Naujanerių sodų 1-oji g. 10 Vilnius.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kinelių g. 6 Vilnius; mob. 865653232; 9-16h

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Projektiniai pasiūlymai teikiami adresu Kinelių g. 6 arba el. paštu: vidadizainas@gmail.com iki 2019-08- 21, 16:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab. +37065653232, 2019-08-

22, 17:00 VAL.

 

Atsisiųsti priedą

2019-08-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.