Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Kirtimų g. 59D, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kirtimų  g. 59 d, Vilnius . Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0082:274

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis   Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė  naudojimo paskirtis: pramonės ir sandėliavimo teritorija

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Jurevičiaus tapybos ir projektavimi įmonė

Algirdas Jurevičius

  1. el. paštas algirdas.jurevicius@gmail.com nr. +370 68713919

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Eskuza“           tel.    +370611 31819

  1. paštas siusti andriūnas@icluod.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Projektavimo įmonės patalpose:  Žemaitijos  g. 8-13, Vilnius

tel.  +370 68713919

Laikas 15:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2021-04-19

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas  algirdas.jurevicius@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks  2021-0419  17 val.nuotoliniu būdu :

Prisijungimo nuoroda

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/81944556777?pwd=bzBDOUJxSW9QUE5PZGVKUHpIRVg3UT09

 

Meeting ID: 819 4455 6777

Passcode: 28GnU2

 

Atsisiųsti priedą.

3D vilnius https://arcg.is/1ym4jj0