Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Liepkalnio g. 226A , Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Liepkalnio g. 226A Vilnius,  Kad. Nr. 0101/0159:721

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita / Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rasita Masilionienė, rasita@nisa.lt, tel. 865077221

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Kirtimų investicija“ , Kirtimų g. 51A  Vilnius , easyopengroup@gmail.com tel. 865644588

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kirtimų g. 51A  Vilnius, tel. 865644588   darbo dienomis 9:00 – 16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu rasita@nisa.lt  iki  2019 – 02 – 18  17.00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Kirtimų investicija “ patalpose Kirtimų g. 51A, Vilnius,  2019 – 02 – 18 , 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą