Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastato, Metalo g. 18, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Adresas: Vilnius, Metalo g. 18,

 

Sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0079:920 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo esama paskirtis: Kita;

Nenumatoma keisti žemės sklypo paskirties.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Nėra statinių

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Įgaliotasis:

Architektas Kęstutis Bakanauskas, tel. 861008105, el.paštas: bakanauskas@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas:

UAB „ Praminvesta“, Įm.k. 305603044, Metalo g. 29, LT-02189 Vilnius

Tel. 867058262   El. paštas: pasirengimasstatybai@gmail.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt arba susisiekti su Projektuotoju, kuris suteiks reikiamą informaciją  Tel. 867058262 iki 2021-12-20 (nuo 9:00 iki 16:00).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti – projekto rengėjams paštu adresu Santariškių g. 55-16, LT-08441 Vilnius. arba el. info@pasirengimasstatybai.lt  iki 2021-12-20.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2021-12-20 16.00 val. Prisijungimas per  TEAMS programą arba per interneto naršyklę. 2021-12-20, Nuo  16:00val. iki 17:00 val. tiesioginės transliacijos būdu per

https://teams.microsoft.com

programą.paspaudus ant nuorodos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY1NzJkZjYtODUxMC00MDg0LWJiMDMtMGJiN2YxNDY0YjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22284a0220-4fb2-43d5-b0d4-9b524e6d2c68%22%2c%22Oid%22%3a%2260425aa2-902f-439b-95a9-1b01546c3b98%22%7d

Atsisiųsti priedą

2022-12-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą