Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Naujoji Riovonių g. 25A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Naujoji Riovonių g. 25A, Vilniaus m. sav., skl. kad. nr. 0101/0069:194

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas –

Žemės sklypo paskirtis – kita. Žemės sklypo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis –

Statinių numatoma paskirtis – sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Architektūros namai“, architektas Tomas Gaižauskas,

Mob.tel.: +37067390575

El.p. info@architekturosnamai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Vilspekas“, Račių g. 6A-101, Vilnius
Tel.: 8 69845756;
El. paštas: 
info@saliutas.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

2021-03-12, 16.00val. https://us02web.zoom.us/j/81586582000?pwd=aTVFN3FiWFFzNldLMmI0bGpLRjcxZz09

Passcode: 711555

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2021-03-12, elektroniniu paštu info@architekturosnamai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2021-03-12, 16.00 val. https://us02web.zoom.us/j/81586582000?pwd=aTVFN3FiWFFzNldLMmI0bGpLRjcxZz09

Passcode: 711555

 

Atsisiųsti priedą.

2021-04-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.