Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Pilaitės pr. 50 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pilaitės pr. 50, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0167:2450

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Karolis Tyla, tel. 861519857, el. paštas: projektavimas@domusexport.eu

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „VAATC“. Lvovo g. 89-75,   85 2333254,     El. paštas: info@vaatc.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

B „Domus Export“ ofise Lukiškių g. 5 – 515 kab., Vilnius, tel. 861519857, el. paštas: projektavimas@domusexport.eu

Su projektiniais pasiūlymais galite susipažinti darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val. iki 2019-06-03.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu projektavimas@domusexport.eu , iki 2019 06 03

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2019-06-03, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kabinete ( salėje).

Atsisiųsti priedą.

2019-06-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.