Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Šaltupio g. 11, Vilnius, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Šaltupio g. 11, Vilnius ; kad.nr.0101/0077: 125

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita / Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Architektas, A1303, Rolandas Matulevičius, rolandas@a1303.lt; +37065939278

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
AB „Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla nr.3“, Šaltupio g.3, Vilnius, real.vilnius@gmail.com ; +37069836666.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab. +37065939278, 2019-08-14, 17:00 VAL.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Projektiniai pasiūlymai teikiami adresu P.Žadeikos g. 20-23, Vilnus arba el. paštu: rolandas@a1303.lt iki susirinkimo dienos 2019-08-14, 17:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas vyks adresu: Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius.
laikas – 2019.08.14, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-08-23
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.