Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato sandėliavimo paskirties patalpų Nr. 101-105 paskirties keitimo į prekybos paskirtį Pramonės g. 99, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Pramonės g. 97; skl. kad. Nr. 0101/0064:94

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

komercinės paskirties objektų teritorijos / pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

sandėlis – sandėliavimo paskirties (7.9); dalies remontuojamų patalpų – prekybos paskirties (7.3)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26; projekto vadovas Dainius Kitovas, el. paštas: [email protected], tel. 8 688 03845

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Nikaja“, Vilnius, Padekaniškių g. 8-14,  tel. +370 686 00060

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Kitos pusės projektai“ patalpose:

Vilnius, Žemaitės g. 26; darbo dienomis nuo 14:00 iki 16:00 iki 2021-01-04 imtinai (iš anksto susitarus telefonu)

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: raštu: UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26; el. paštu: [email protected]

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. sausio 04 d., 17:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/97861354111?pwd=RmpYYm5COWRaU1JmN2dqUlNoTVkyQT09

Meeting ID: 978 6135 4111

Passcode: 9mHQv3

 

Atsisiųsti priedą.

2021-01-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.