Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Sandėlių g. 17, Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Sandėlių g. 17, Vilnius. Sklypo kadastrinis nr. 0101/0076:339

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Sandėliavimo (numatoma sandėliuoti plastiko gaminius)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Projekto vadovas M. Daugėla At. Nr. 31453, el.p., mindaugas@projektuok.lt, architektas – N. Jadello At. Nr. A-1731, el.p. norbertas@startstudio.lt, tel.: 868305450.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Plamika“ įm.k. 300587344, A. Jakšto g. 7, LT-01105 Vilnius, el.p.: info@plamika.lt, tel.: +370 659 07204.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Verkių g. 5, Vilnius, iki 2019 m rugpjūčio 08 d., nuo 10:00 iki 16:00 valandos, tel.: 868305450. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
iki 2018 m rugpjūčio 08 d.,16:00 val., el. p. mindaugas@projektuok.lt;, raštu, adresu Verkių g. 5, Vilnius

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2019 m. rugpjūčio 08 d., 17:30 val., Vilniaus miesto savivaldybės salėje 215 kab.; Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Atsiųsti priedą.

2019-08-28

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą