Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Savanorių pr. 174R, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Savanorių pr. 174R, Vilnius sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0069:217

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Sklypo paskirtis – kita. naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų bei komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama – maitinimo, numatoma – sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
D.Krungolco įmonė. [email protected] tel.: 869979001

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. Ragausko firma „Autokamera“ Savanorių pr. 174R, Vilnius. tel. 868667699

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šeimyniškių g.23, Vilnius tel.: 869979001 darbo dienomis nuo 10 val. iki 12 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2018-06-06d. 17 val. el.paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
D.Krungolco įmonė, Šeimyniškių g.23, Vilnius 2018-06-06 17val.

Atsisiųsti priedą. 


2018-07-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti
priedą.