Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Savanorių pr. 180, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Savanorių pr. 180, Vilnius, Kad. Nr. 0101/0069:157

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Julius Andužis, [email protected], tel. 8 618 84220

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „RI INVEST“, Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius, [email protected], tel. +370 602 13456

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Antakalnio g. 4a, Vilnius, tel. 8 618 84220, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2019-01-25, elektroniniu paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Antakalnio g. 4a, Vilnius, 2019-01-25, 17.00

Atsisiųsti priedą.

2019-02-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.