Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Savanorių pr. 219, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Savanorių pr. 219.

žemės sklypo kadastrinis numeris:

0101/0077:163

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma statinio naudojimo paskirtis – Sandėliavimo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
MB „Erdvės architektūra“,

Vytauto g. 12-11, Klaipėda,

Projekto vadovas Martynas Akulevičius,

el. paštas:

info@erdvesarchitektura.lt,

tel. +370 64728728

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Statytojas:

UAB „KJM invest“

adresas:

Savanorių pr. 219A, Vilnius

el. paštas:

info@grafija.lt

tel. +370 62074027

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Vilniuje, Savanorių per. 219A, tel. +370 62074027,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas:

2018 m. spalio 31 – lapkričio 14 d. (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų),

darbo dienomis I-V 08:00-12:00 ir 13:00-17:00

interneto svetainėje:

www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu:

MB „Erdvės architektūra“, adresas Vytauto g. 12-11, Klaipėda, el. paštu:

info@erdvesarchitektura.lt,

iki 2018 m. lapkričio 14 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks Savanorių pr. 219A, Vilniuje,

2018 m. lapkričio 15 d. 17:00-18:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą