Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato su parduotuvės, kavinės, mokslo ir administracinės paskirties patalpomis paskirties keitimo į administracinę su parduotuvės, kavinės, mokslo ir sandėliavimo paskirties patalpomis, Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0080:147.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo, numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: administracinė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektas E. Gylys ir partneriai“

SPV Eugenijus Gylys, el. paštas:gylys@architektustudija.lt, mob. tel. 869839494

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „VK  turtas“, Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilnius, el. paštas:gylys@architektustudija.lt, mob. tel. 869839494.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti galima UAB „Architektas E. Gylys ir partneriai“ patalpose, adresu Jogailos g. 8-8, Vilnius, mob. tel. 869839494, iki 2020-02-26  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti raštu registruotu laišku adresu UAB „Architektas E. Gylys ir partneriai“, Jogailos g. 8-8, LT-01116 Vilnius, el. paštu: gylys@architektustudija.lt iki 2020-02-26  17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks Naujininkų seniūnijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius, 2020-02-27  nuo 17.00 iki 18.00 val.

Atsisiųsti  priedą,

priedas Nr.2.

 

2020-03-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą