Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Svirno g. 30, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Svirno g. 30, Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0159:1068

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Deimantas Čekanauskas d.cekanauskas@gmail.com +370 650 50125

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Kotryna logistics“ Dariaus ir Girėno g. 34, LT-02189 Vilnius, saulius.norvaisis@kotrynagroup.lt , 8 650 52110

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Goštauto g. 8 – 242 darbo dienomis 9.00 – 16.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-11-10, 16.00 val. elektroninio pašto adresu: d.cekanauskas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-11-10, 16.00 val.

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu. Susirinkimas pasiekiamas nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/88672958077

 

Atsisiųsti priedą.

2022-02-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą.