Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato, Ugniagesių g. 1 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ugniagesių g. 1 Vilniuje, žemės sklypo kad. Nr. : 0101/0082:102 Vilniaus m. k.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: Kita; žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir būsima statinio paskirtis nekeičiama  – Sandėliavimo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB Synergy Solutions Projekto Vadovas – Tomas Kazlauskas, mob. tel. +370 699 19282, tomas@ss-exp.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Švitrigailos g. 18, Vilnius, el. paštas edita.vaisnoriene@vpgt.lt,  tel.8 5 2198792.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32, Vilnius, mob. Tel. +370 699 19282, darbo dienomis 9-16 h iki 2021-11-09.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami raštų projektinių pasiūlymų rengėjams iki 2021-11-09.  Adresas – Daugėliškio 32, LT 09300, Vilnius. el. paštas  tomas@ss-exp.com, info@ss-exp.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Daugėliškio 32, LT 09300, Vilnius.

2021-11-10 (trečiadienį) 16.00 val.

Reaguojant į paskelbtą ekstremalią situaciją ir (ar) karantino atveju projektinių pasiūlymų svarstymas vyks nuotoliniu būdu

https://us02web.zoom.us/j/87832446052

 

Atsisiųsti priedą.