Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastato Vakarinė g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vakarinė g. 2, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0167:4386 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Arūnas Černauskas,
tel. 862070846, el. paštas: acernauskas@bspgroup.eu

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pandos investicijos“, įmonės kodas 304607552, Laisvės per. 77-214, Vilnius,

+370 659 00201; paulius@homa.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Ozo g. 41

Nuo 2021-05-01 iki 2021-05-19

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 15:00

Tel.+862070846

Vilniaus m. internetiniame puslapyje.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu projekto vadovui Arūnui Černauskui adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba el. paštu: acernauskas@bspgroup.eu iki 2021-05-19.

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

– vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;

– pasiūlymo teikimo datą;

– informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymų teikimo tvarka, viešo susirinkimo procedūros yra aprašytos Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešo susirinkimo vieta: vyks nuotoliniu būdu internetu adresas:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

taip pat

https://msteams.link/YF7L

 

 

(interaktyviai nuorodai Vilniaus m. puslapyje )

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A7af998d64ef84f0cbf142e260b05e2da%40thread.tacv2/1618578889072?context=%7B%22Tid%22%3A%22224fc49b-8231-40a8-996c-61b93e297c8c%22%2C%22Oid%22%3A%223ecaf492-8c80-472e-8ac0-58e70fb87c2a%22%7D

 

 

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021-05-19, 16:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1LKv9L

 

2021-06-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.