Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastatų ir administracinio pastato Eišiškių pl. 36, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Eišiškių pl. 36, Vilnius; Kad. Nr. 0101/0079:1561

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis – kita, būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas A (unik. Nr. 1097-3019-5047): esama – gamybos, pramonės, būsima – sandėliavimo;

Pastatas B (unik. Nr. 1097-3019-5014): administracinė;

Pastatas C (unik. Nr. 1097-3019-5025): esama – gamybos, pramonės, būsima – sandėliavimo;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Julė Bajorūnaitė, [email protected], 8 695 46175

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Transtiros nekilnojamasis turtas“, įm. k. 300105381, Vilniaus g. 4B, Grigiškės, LT-27101 Vilnius, [email protected], 8 695 46175

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „2L Architects“ patalpose, M. K. Čiurlionio g. 70, LT-03100 Vilnius, iki 2021-04-09 d. darbo dienomis, nuo 10.00 iki 16.00 val., iš anksto susitarus telefonu 8 695 46175

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-04-09 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti viešame svarstyme prašome informuoti el. paštu [email protected]. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę):

 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmU0NWVlZDctNzRiMi00NTUzLWExMmYtZjgzNzFkMTFmY2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%22b316e952-364e-4743-832c-0cdf10ac949a%22%7d>

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius: https://arcg.is/1aObi80

 

2021-05-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.