Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastatų, Jočionių g. 55, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Jočionių g. 55, Vilnius, žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0067:34

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo paskirties statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

„InAce“, UAB, PV Marius Matuliukštis, el. p. marius@inace.lt , tel. nr +370 636 01000

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Liepvita“ A. Vivulskio g. 7-1, LT-03162, el.p. info@bsv.lt , tel. nr. +370 5 2323984

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Saulėtekio al. 15, 613 kab., Vilnius, tel. +370 636 01000. Darbo dienomis  nuo 10.00 iki 12.00 arba iš ankto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų lauksime iki 2020-11-10 d.  el.paštu: marius@inace.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-11-11,  17:00-18:00 val

 

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89988689274

 

Kilus nesklandumams prisijungiant prie transliacijos prašome skambinti  +370 600 61119

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/1f94bn

2020-12-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.