Visuomenės informavimas apie numatomą sandėliavimo paskirties pastatų Lentvario g. 22 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Lentvario g. 22, Vilnius (kad. nr. 0101/0076:342)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sandėliavimo paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com,

tel. Nr. 8 601 95589

 

Statytojas
(fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Vestartus“, Sandėlių g. 18, Vilnius; tel. 8 618 85195

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, tel. Nr.: +370 601 95589,

laikas: darbo dienomis 8 -17 val. iki 2019-07-08, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės adresas: www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus

dėl projektinių pasiūlymų iki 2019-07-08

elektroniniu paštu / tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu arba viešojo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks š. m. Liepos 8 d. 17 val.

Vilniaus miesto savivaldybėje, salėje nr. 242

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-29
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.