Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėliavimo paskirties pastatų, Salininkų g.49, Vilniuje, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Salininkų g. 49, Vilnius. Skl. Kad. Nr. 0101/0080:230.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis- Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Nauja statyba – sandėliavimo paskirties pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

BP Projektai, UAB

Arūnas Pliuskus PV A1211

Tel. Nr. +370 655 55224

[email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis ir valandomis, susitarus laiką el. paštu ir/ar telefonu; Mokslininkų g.6A, Vilnius,

[email protected], Tel. Nr. +370 655 55224.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

El. paštu: [email protected] ; iki 2021-08-10.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-08-10 (antradienis) 16:00 val. nuotoliniu būdu

Registracija:

https://us02web.zoom.us/j/87693243223?pwd=UUwvZ29Sd3dsQXN3ZzBBNU5JOEQyZz09

Vilnius3D https://arcg.is/1vnLvS

Atsisiųsti priedą