Visuomenės informavimas apie numatomą administracinių pastatų Stadiono g. 7 Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Stadiono g. 7, Vilnius (skl. kad. Nr. 0101/0072:220)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama – pramonės ir sandėliavimo
Numatoma – komercinės paskirties

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama – sandėliavimo, gamybos, ūkio
Numatoma – komercinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „ARTEX“ studija Projekto vadovas – architektas Gintautas Balkė
[email protected]
+370 698 020 98

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.
UAB „MIKARIS“
Smolensko g. 10D-24
[email protected]
+370 698 35 060

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Žirmūnų 67A, Vilnius
8 (52) 603376
Iki 2019-08-20, 10.00-17.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Paštu: Žirmūnų 67A, Vilnius
el. paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215 salė, 2019-08-20 17.00 – 18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.